Elin Björkehag med ansvar att skapa starkare kundrelationer och utveckla Smartifys varumärke

Från och med februari är Elin Björkehag CXO på Smartify. Som Customer Experience Officer ska Elin driva utvecklingen av bolagets kundservice, företagets varumärke samt kundmötet hos slutkunderna. Elin har mycket god kännedom gällande att skapa goda personliga relationer i digitala branscher. Med Elins erfarenhet kommer Smartify att bli ännu mer servicemässiga och personliga i kontakten…