Automatisera det smarta hemmet med IFTTT-recept

Om du redan har utrustat ditt hem med ett par smarta enheter, eller om du överväger att göra det, då är sannolikheten stor att du ännu inte utnyttjar alla funktioner som det smarta hemmet kan erbjuda. Det är väldigt vanligt att smarta enheter är avskilda från varandra i de smarta hemmen. Du kanske har ställt…