Smartify följer coronasituationen noga och har god beredskap

Smartify följer situationen kring coronaviruset noga och har vidtagit ett antal åtgärder för att minska smittorisken. Det är viktigt för oss att du som kund och partner känner dig trygg och vet att vi vidtar de försiktighetsåtgärder som situationen kräver: Vi följer Folkhälsomyndighetens gällande rekommendation för vilka som skall stanna hemma från arbetet. Per den…