Framtiden är både ljus och smart

Ljuset påverkar hur vi mår, så hur vi sätter ljuset i våra hem och på jobbet är något som direkt påverka humöret. Det är bara under några få sommarmånader som det är så ljust att belysningen nästan blir överflödig. Resten av året är det belysningen vi får lita till för att melatoninen ska sluta göra…

Drift & underhåll

Drift & Underhåll För att säkerställa en god service så kombinerar vi vår kompetens bland nätens aktiva element tillsammans med vårt tydliga kundfokus. Service är på hårdvara och support är till människor Service och support Vi pratar ofta om att vi ger service och support, för oss är det olika delar. Service är på hårdvara…

Detaljer