Köpvillkor

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Distans – och hemförsäljningslagen, och för företag – Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

 

Beställning

Beställning sker via vår hemsida, e-post, telefon eller på plats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att BBG lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls. Efter lagd beställning bekräftar vi din beställning via e-post eller telefon. Vi ber dig kontrollera beställningen och dina adressuppgifter. Vi bokar alltid en tid med dig som kund. Om du ej kan vara hemma på den tidpunkten måste du senast 12:00 dagen innan tjänstens utförande kontakta oss för att boka om tiden. Om ni inte avbokar bokat besök/installation och detta medför att vi ej kan utföra tjänsten på bestämd tidpunkt utgår en avgift om 499 SEK inkl. moms. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning samt yttre faktorer som BBG ej kan påverka.

 

Priser

Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive moms. För privatpersoner sker försäljning mot kontant betalning på plats hos kund. Med kontant betalning avses direktbetalning, d.v.s. betalning med kort , swish eller betalning mot faktura. Vid betalning mot faktura läggs en faktureringsavgift på 49 SEK inkl. moms till på fakturabeloppet. Förfallotiden för fakturor mot privatpersoner är 10 dagar. För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans godkännande. Vi förbehåller oss för eventuella felaktigheter.

 

RUT – avdrag

För IT-tjänster i hemmet kan du få RUT-avdrag på arbetskostnaden. BBG hjälper dig och administrerar hanteringen gentemot Skatteverket. Skatteverkets krav för RUT-avdrag finner du på https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete

Det är alltid köparens ansvar att tillse att den är berättigad till RUT-avdrag. Om det efter köp visar sig att avdrag ej beviljas, kommer belopp att faktureras dig som kund.

 

Tider

De tider vi kommer överens om med en kund är uppskattade tider. BBG kan ej ställas ekonomiskt eller på annat sätt ansvariga för avvikelser i överenskommen tidpunkt. För företagskunder gäller respektive avtal.

 

Förändring av order

Kund äger fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för den annat än prisskillnad på vara och tjänst, förändra sin order, dock med reservation för slutsålda produkter, kampanjvaror samt av kund skräddarsydda lösningar. Detta måste ske senast 12:00 vardagen innan schemalagd installation/order. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras .

 

Avbeställning/Annullering

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till 12:00 vardagen innan schemalagd installation/order effektuerats. BBG äger motsvarande rätt att annullera en beställning. Effektuering sker då teknikern påbörjar sin resa till den aktuella ordern. Avbeställning efter klockan 12:00 vardagen innan schemalagd installation/order effektuerats är ej möjlig. En avbeställning är ej giltig förrän du fått det bekräftat av BBG .

 

Garantier

BBG lämnar 1 års garanti på produkter om inget annat anges. Vi lämnar även 1 månads trygghetsgaranti på alla våra utförda tjänster. Trygghetsgarantin innefattar utfört arbete samt sålda produkter. Om du inom en månad får fel på en eller flera av de produkter vi installerat åt dig så kommer vi kostnadsfritt ut till dig och åtgärdar felet på plats. Garantin gäller enbart om felet ligger i själva hårdvaran eller om den skulle vara felaktigt konfigurerad av oss från början. Har du själv orsakat felet genom felaktig installation, konfiguration eller yttre åverkan så debiterar vi dig för resan 349 SEK inkl. moms samt felsökningsavgift på 495 SEK inkl. moms per timme.

 

Vid fel på produkter under garantitiden gäller följande:

Innan produkten skickas in skall du erhålla ett RMA-nummer av BBG som paketet skall märkas med. Felsökning och RMA-nummer erhålles via BBG Support på 077 – 446 60 60. Är produkten trasig, skickas kostnadsfritt en ny produkt ut. Har produkten utgått ur ordinarie sortiment förbehåller sig BBG rätten att ersätta produkten med en annan likvärdig modell. BBG ansvarar ej för service/reparation eller utbyte av produkter som blivit felaktiga pga. yttre åverkan eller felaktig installation (t.ex. fuktskador, yttre våld, strömavbrott vid mjukvaruuppgradering etc.)

Produkt skickas till:
BBG
Att: RMA
Svetsarvägen 24
171 41 Solna

BBG står för din returfrakt genom att skicka ut en fraktsedel. BBG ersätter inte fraktkostnader som uppstår om man inte använder sig av detta fraktalternativ. Om din vara anländer i skadat skick måste detta reklameras snarast (7 dagar).

 

Ångerrätt

Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från dess att du mottagit din vara/produkt, på köp gjorda via distans eller i hemmet.

Ångerrätten regleras i
Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Observera dock att det finns undantag där ångerrätten inte gäller. Detta regleras i Kap 2, 11 § och innefattar bland annat:

• En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang.
• En vara som tillverkats efter kundens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel. (T.ex. kabeldragning & nätverksinstallation)

För att nyttja din ångerrätt behöver du ångra dig muntligen eller skriftligt inom 14 dagar från att du mottagit din beställning.

Detta skall göras till vår kundtjänst på telefonnummer 077 – 446 60 60 , eller via e-post , support@bbg.se. Du står själv för returfrakten och ansvarar för att produkten är väl paketerad och når BBG oskadad.

Vi rekommenderar därför att du kontaktar vår kundtjänst i samband med att du ångrar dig, innan produkten returneras.

Observera att returnerade varor som skickats som PostNord Mypack eller andra fraktsätt som kräver att vi hämtar ut paketet hos ombud inte kommer att hämtas ut. BBG ersätter inte porto för returer som hamnat hos ombud.

BBG Ångerblankett

 

Observera att företag inte har ångerrätt

 

Reklamation

(Gäller ej företag) För produkter utanför presumtionstiden (6 månader) men inom reklamationsrätten (3 år) ligger bevisbördan för att påvisa ursprungligt fel på konsumenten. BBG kan dock hjälpa dig att skicka in produkten till en auktoriserad verkstad för bedömning i denna fråga. Tänk på att du själv bekostar frakten vid detta alternativ. Kontakta BBG Support på 077 – 446 60 60 eller via e-post support@bbg.se Vid eventuell tvist följer BBG ARN:s rekommendationer.