Huvudkontor

SFT Bredbandsgruppen AB
Tel: 077-446 60 60
Mail: info@bbg.se

 

Adress
Org.nr: 556715-3696
Svetsarvägen 24, 171 41 Solna

Mitt / Nord

Ansvarig serviceledare: Velimir Markovic
Tel: 010-4706679
Mail: velimir.markovic@bbg.se

 

Adress
Svetsarvägen 24
171 41 Solna

Syd / väst

Ansvarig serviceledare: Edin Mulaosmanovic
Tel: 010 470 66 25
Mail: edin.mulaosmanovic@bbg.se

Adress
Flöjelbergsgatan 20C
431 37 Mölndal