Partners

BBG samarbetar med flera av Sveriges största internet- och teleoperatörer,
stadsnät, fastighetsägare, och hemelektronikkedjor.

Fokus på digital utveckling i hem och hos de små företagen

BBG har sitt fokus på digital utveckling i hem och hos de små företagen. BBG når dem både direkt via egen kundservice och genom partners såsom operatörer, stadsnät, fastighetsägare, och hemelektronikkedjor.

BBG har unik kompetens att serva hela den kundnära behovskedjan vilket innebär allt från att svetsa optisk kabel in till fastigheten till att säkra bästa WiFi i varje litet rum. Med vår kompetens hjälper vi våra partners slutkunder med allt från installationstjänster till felsökning och felavhjälpande åtgärder eller optimerande uppgraderingar.

Slutkunden är hela tiden i fokus och vi är vana att agera ute på fältet. Det finns en BBG och Smartifykultur hos våra tekniker att förklara, guida och demonstrera. Vi är hemmets och småföretagens egen IT-PT.

Vi kommer ut i BBGs egna servicebilar där vi har verktyg, reservdelar och ett urval av marknadens nya smarta produkter.

Exempel på partnersamarbeten

Huawei och Telenor

BBG är en av Huawei core partners i Sverige, och deras tredje största partner i norra Europa. Vi har arbetat med Huawei sedan 20XX. Tillsammans med Huawei sköter BBG en stor del av driften och underhållet av Telenors fibernät i Sverige. Allt från fiberfel i backbone-nätet till felsökning hos slutkund.

Digihjälpen för Telenor

BBG levererar Digihjälpen för Telenor. En tjänst med professionell support inom tv, bredband, telefoni och det smarta hemmet.

Hemtekniker för Elgiganten

BBG levererar Hemtekniker för Elgiganten. En tjänst som hjälper kunden i sitt hem med installationen av TV, ljud, nätverk, dator, mobil, surfplatta och mycket mer.

Full transparens

Oavsett om uppdraget är att ansluta kunden till ett fibernät eller vid utbyte av kundutrustning, kan vi med en flexibel affärsprocess skapa ett mervärde där vi ser till kundens behov och önskade lösningar för framtidens smarta hem.

Vår kompetens som finns i hela landet tillsammans med vårt unika orderhanteringssystem, ger er som beställare möjlighet till full transparens i våra processer med ett enhetligt arbetssätt.

Vill du samarbeta med oss?

Kontakta oss så berättar vi mer.


eller ring 077 - 446 60 60